งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)

  แบบฟอร์ม :: ลงทะเบียน   ระบบ MyOffice for School
  คำแนะนำการใช้งาน
  การใช้งานคอมพิวเตอร์ ด้วยบัญชีไอที ร.ร. (ผ่านระบบโดเมนเนม ess.ac.th)
   
  คู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์นำเสนองานห้องประชุมเกียรติยศ (แบบเก่า)
   
  รู้จักการใช้งาน Google for Education ของโรงเรียน บัญชี G-Suite
   
find-mac ลงทะเบียน MAC Address / ที่อยู่ mac บน Wi-fi สำหรับผู้ขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
   
find-mac วิธีดู MAC Address ของอุปกรณ์ต่างๆ
   
  การดู MAC Address บน แอนดรอยด์ วิธีที่ 1
   
  การดู MAC Address บน แอนดรอยด์ วิธีที่ 2
   
  การดู MAC Address บน มือถือ ไอโฟน
   
  วิธีตรวจสอบค่า Mac Address ของอุปกรณ์ Wi-Fi