งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)

  แบบฟอร์ม :: ลงทะเบียน   คำแนะนำการใช้งาน
   
  การใช้งานคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบโดเมนเนม ess.ac.th
   
  คู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์นำเสนองาน
   
  รู้จักการใช้งาน Google for Education ของโรงเรียน
   
find-mac ลงทะเบียน MAC Address / ที่อยู่ mac บน Wi-fi สำหรับผู้ขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
   
find-mac วิธีดู MAC Address ของอุปกรณ์ต่างๆ
   
  การดู MAC Address บน แอนดรอยด์ วิธีที่ 1
   
  การดู MAC Address บน แอนดรอยด์ วิธีที่ 2
   
  การดู MAC Address บน มือถือ ไอโฟน
   
  วิธีตรวจสอบค่า Mac Address ของอุปกรณ์ Wi-Fi